Exercite AB

Exercite marknadsplats är en digital plattform som ger medlemmar möjlighet att köpa och sälja skriftlig information, bild och rörlig bild. Produkten är skalbar och gångbar i flera branscher.

Idag är Exercite marknadsplats lanserad mot träningsbranchen där inriktningen är idrott, rehabilitering, fitness och hälsa. Som medlem kan man köpa, såväl som sälja, kunskap och inspiration inom önskat intresseområde.

Exercite Business är en produkt där den initiala mjukvaran från Exercite marknadsplats har paketerats om som en moduluppbyggd tjänst mot företag (Software as a Service, SaaS) som är i behov av ett smidigt och säkert sätt att förmedla digitalt innehåll internt eller externt. Produkten är skalbar och gångbar i flera branscher. Idag används den av ett globalt medicintekniskt företag.

Exercite är en company builder inom tech inriktad mot content distribution på webben och i appar, som tillsammans med andra entreprenörer och företag utvecklar tjänster som förmedlar digitalt innehåll mellan producenter och konsumenter.

Vi tillhandahåller och erbjuder en modulär sammansättning av funktioner som tillsammans bildar basen för en digital social distributionsplattform (Content Distribution Platform). Idéer eller områden som angränsar till ett grundflöde av digitalt förmedlat innehåll (bild, film, ljud, text) kan konfigureras i samarbete med partners för att styra flödet och presentation.

Exercite erbjuder produkten som en Software as a Service, eller inom ramen för delägarskap med utökat samarbete inom affärsutveckling.